Hitta hit

Från Malmö:
Kör E6 söderut mot Trelleborg.
Efter Vellinge ta höger in på väg 100 mot Skanör-Falsterbo.
Kör 5,4km. Vid rondell tag vänster och kör mot Trelleborg.
Kör rakt fram vid nästa rondell in på Stenbocks väg. Kör 775m.
Vid rondell tag höger in på Grenvägen.

Kör 400m.

Från Malmö C med Regionbuss 100 eller från Hyllie station med Regionbuss 300.
Hållplats Östra Halörsvägen.

Från Trelleborg:
Kör E6 västerut mot Malmö (Stavstensvägen).
Sväng vänster mot Höllviken.
I Höllviken kör Stenbocks väg förbi affären
Entré som ligger på vänster sida.
Vid rondell tag vänster in på Grenvägen.

Kör 400m.

Från Trelleborg med Regionbuss 181.
Hållplats Östra Halörsvägen.

Inom Höllviken:
Regionbuss 152 som är en s.k. ringlinje. (Höllviken-Kämpinge-Höllviken)

Hållplats Höllviken Grenvägen.

Direction of travel

From Malmö:
Drive along the E6 towards Trelleborg. After Vellinge, take a right on to road 100 towards Skanör-Falsterbo.
Drive 5,4km. At the roundabout, take a left towards Trelleborg. At the next roundabout, go straight and drive along Stenbocks väg for 775m.
At the roundabout, take a right on to Grenvägen.
Drive 400m.

From Malmö C by Region Bus 100 or from Hyllie Station by Region Bus 300.
Stop Östra Halörsvägen.

From Trelleborg:
Drive along the E6 westwards towards Malmö (Stavstensvägen).

Turn left towards Höllviken. Once you reach Höllviken, drive along Stenbocks väg, past the grocery store Entré which can be seen on the left hand side.
At the roundabout, take a left on to Grenvägen.
Drive 400m.

From Trelleborg by Regionbuss 181.
Stop Östra Halörsvägen.

Within Höllviken:
Regionbuss 152.

Stop Höllviken Grenvägen.