Huaröds socken förr och nu

Karlins väg 45. Denna lantbruksfastighet har reg.nr. Huaröd 6:11, 6:12 och 5:9; den kallas Granliden. Gården kom till släkten 1875, då Hans Lübeck och hans hustru Karna inköpte den av Hans svåger Per Sörensson. 1907 övergick gården till Hans sterbhus. Sonen Anders Lübeck och hans hustru Alma inköpte den 1914. Mansgårdsbyggnaden är från 1940 och ladugården från 1935. Sonen Sven Lübeck och hans hustru Ellen arrenderade fastigheten i början av 1950-talet. Därefter övertog Svens broder Anders Lübeck och hans hustru Gunborg arrendet. De inköpte denna fastighet 1968. Gunborg har under många år varit kommunal dagmamma. ”Utdrag ur boken”