Lövestad en ort med anor
Lövestad är vackert beläget mellan skog och slätt. I väster avgränsar Lövestad åsar, utlöpare till Linderödsåsen, i norr finner vi Christinehof med stora skogsområden och fäladsmark som sträcker sig ner åt öster, där landskapet övergår i slätt. Söderut är det mestadels slättmark. I nordvästra delen av socknen, delar av Heinge och Ry, finns ett kommunalägt strövområde som är fantastiskt vackert. Man kan säga att natur av alla slag samlats på ett ställe, skog, fäladsmark, ängar och vatten. ”Utdrag ur boken”